Jäsenpalvelu TennisClub

Smashin jäsenpalvelu ja tapahtumakauppa TennisClub on Suomen Tennisliiton jäsenseuroilleen tarjoama palvelu, jossa jäsenet voivat mm. ylläpitää yhteystietojaan sekä ilmoittautua tapahtumiin verkkokaupassa. Smash on monilajiseura ja Suomen suurin mailapeliseura ja tarjoamme TennisClubin kautta palvelut luonnollisesti kaikkien mailapelilajiemme parissa toimiville jäsenillemme.

TennisClub otettiin laajemmin Smashin jäsenistön kayttöön marraskuussa 2022, kun käyttäjätunnukset TennisClubiin jaettiin kaikille, joilla ei vielä ollut tunnuksia palveluun. Uudet jäsenet saavat tunnukset liittyessään Smashin jäseneksi tai rekisteröityessään TennisClubin käyttäjäksi.

TennisClubiin voi kirjautua tai rekisteröityä uudeksi käyttäjäksi osoitteessa https://tennisclub.fi/pelaaja/.

TennisClubissa

- voit päivittää omia tietojasi.

- voit ilmoittua Smashin tapahtumiin edullisemmalla jäsenhinnalla (kevään 2023 tapahtumista lähtien). Edullisemman jäsenhinnan saa, kun on jäsen ja kirjautuneena TennisClubiin.

- näet seuran jäsenkortin sekä ajankohtaiset jäsenedut, kun jäsenyys on voimassa. Jäsenkortti mahdollistaa kätevästi jäsenyyden toteamisen myös yhteistyökumppanien toimipisteissä.

- näet seuralta tulleet tiedotteet - myös aiemmin sähköpostilla lähetetyt jäsen- ja valmennustiedotteet.

- ylläpidetään osassa valmennuksista käytössä olevaa korvausjärjestelmää.

- valmennukseen haku tullaan ottamaan käyttöön vaiheittain kotisivuilla täytettävien lomakkeiden sijaan kevään 2023 aikana

- voit vaihtaa käsittelemääsi tennisseuraa kohdassa VAIHDA SEURA/PELAAJA, mikäli olet jäsen useassa tennisseurassa (tai olet ilmoittautunut muuten usean seuran toimintaan). Valikon tiedoissa näytetään valitun seuran sisällöt.

- voit vaihtaa käsittelemääsi pelaajaa kohdassa VAIHDA SEURA/PELAAJA, mikäli sinun käyttöliittymäsi alla on muita pelaajia (esim. alaikäisiä huollettavia). Valikon tiedoissa näytetään valitun pelaajan sisällöt. Huom! VAIHDA SEURA/PELAAJA -linkki näkyy vain, jos olet jäsenenä useassa seurassa tai käyttöliittymäsi alla on muita pelaajia.

Huomioitavaa TennisClub-tunnuksista:

- Jos olet ollut aikaisemmin esim. tenniksen aikuisvalmennuksessa, olet saattanut saada tunnukset TennisClubiin jo tuolloin - vanhat tunnukset ovat edelleen voimassa ja sinulle ei lähetetä uusia tunnuksia. Jos olet unohtanut salasanasi, voit tilata sen uudelleen TennisClubin rekisteröitymissivulla https://tennisclub.fi/pelaaja/ .

- Jos sinulla on tunnusten kanssa ongelmia, ota yhteyttä meihin osoitteeseen smash@smash.fi.

- Jos päätät jäsenyytesi Smashissa, pysyvät TennisClub-tunnuksesi kuitenkin voimassa ja voit hakea jäsenyyttä koska tahansa TennisClubin kautta uudelleen kohdassa Omat tiedot / Hae toisen seuran jäsenyyttä => valitse valikosta Smash.

- Toimipaikkojemme kenttien varausjärjestelmä on erillinen oma järjestelmänsä, jonne luodaan omat tunnukset.

Uudet jäsenet voivat liittyä Smashin jäseneksi:

- rekisteröitymällä käyttäjäksi TennisClubiin osoitteessa https://tennisclub.fi/pelaaja/ ja valitsemalla rekisteröityessä seuraksi Smashin. Tällöin jäsen luo tunnukset TennisClubiin itse rekisteröityessään. Rekisteröitymällä jäsenpalveluun jäsen hyväksyy Smashin jäsenyysehdot.

- sähköisellä lomakkeella Smashin nettisivujen Jäsenyys-sivulla. Tällöin jäsen saa tunnukset kun hänet on liitetty jäseneksi rekisteriin. 


Lisätietoa yleisesti TennisClub-palvelusta Suomen Tennisliiton sivulla.

Smash member service TennisClub


TennisClub is a service offered by the Finnish Tennis Association for its member clubs, where members can update their contact information and register for events on-line. Smash is a multi-sport club and the largest racquet club in Finland, and with TennisClub we offer services to all our members.

TennisClub was introduced more widely to Smash members in November 2022 when user credentials to TennisClub were sent to all Smash members who did not yet had credentials. New members receive user credentials when becoming a Smash member or when registering as a user in TennisClub. 

You can login or register for TennisClub at https://tennisclub.fi/pelaaja/

With TennisClub:

- you can update your own contact information.

- you can register for Smash's events at a cheaper membership price (starting from spring 2023 events). 

- you can see the club's membership card and current member benefits when the membership is valid. The membership card makes it possible to verify membership conveniently at partner offices.

- you can see the bulletins from the club - also the member and coaching bulletins previously sent by e-mail.

- we manage the compensation system used in some of our sports.

- application forms for group training will be introduced during the spring season 2023 via TennisClub, instead of forms on our website.

- you can change the tennis club you are dealing in the “VAIHDA SEURA/PELAAJA” -section, if you are a member of several tennis clubs (or you have otherwise registered for several clubs). The menu information shows the contents of the selected club.

- you can change the player you are dealing in the “VAIHDA SEURA/PELAAJA” -section, if there are other players under your user interface (e.g. minors) . The menu information shows the contents of the selected player. Please note! The “VAIHDA SEURA/PELAAJA” -section is only visible if you are a member of several clubs or there are other players under your user interface.

Notes on TennisClub IDs:

- If you have previously been in, for example, adult tennis coaching, you may have already received credentials for TennisClub at that time - the old credentials are still valid and new credentials will not be sent to you. If you have forgotten your password, you can order it again on TennisClub's registration page https://tennisclub.fi/pelaaja/ .

- If you have problems with the credentials, please contact us at smash@smash.fi.

- If you end your membership in Smash, your TennisClub ID will still remain valid and you can apply for the membership again through TennisClub at any time under “Omat tiedot / Hae toisen seuran jäsenyyttä” => select Smash from the menu.

- The court reservation system at our locations is a separate system of its own, where you create your own IDs.

New members can become a Smash member:

- by registering for TennisClub at https://tennisclub.fi/pelaaja/ and selecting Smash as a club when registering

- with an electronic form on Smash's website on page Jäsenyys (Membership)


More information on TennisClub on Finnish Tennis Association website.