Palautekysely 2020

Paina jotta saat suuremman graafin

 

Hyvät Smash-Espoon asiakkaat,

Toteutimme joulukuussa 2020 palautekyselyn valmennuksiin osallistuville pelaajille. Tiedustelimme kyselyssä mielipiteitänne seuramme toiminnan eri osa-alueista, tapahtumista sekä annoimme mahdollisuuden vapaaseen palautteeseen.  Kysely toteutettiin kahtena erillisenä kyselynä – juniorivalmennukselle ja aikuisvalmennukselle olivat omat lomakkeet sekä suomeksi että englanniksi.

Kyselyyn vastasi 84 asiakastamme. Kyselyn avulla halusimme sekä kerätä asiakkaiden näkemyksiä toiminnastamme että löytää kehittämiskohteita ja -ideoita. 

Vahva pyrkimyksemme on jatkuvasti kehittää sekä kentällä tapahtuvaa valmennus- ja opetustoimintaa jatkuvasti paremmaksi että myös kehittää kentän ulkopuolisia hallinnollisia asioita paremmaksi ja toimivammaksi. Saimme erinomaisia ideoita sekä ehdotuksia toimintamme edelleen kehittämiseksi! 


Kyselyn ensimmäisessä osiossa kysyimme väittämien avulla palautetta toiminnastamme käyttämällä ns. ”Likertin asteikkoa”. Asteikossa on joukko väittämiä, jotka ilmaisevat sekä kielteistä että myönteistä asennetta kyseiseen kohteeseen, ja vastaajat arvioivat niitä viisiportaisella asteikolla. Kielteisin vastausvaihto antoi 1 pisteen, ja myönteisin antoi 5 pistettä – jolloin pystyimme laskemaan numeerisen keskiarvon vastauksistanne.

Annoitte toiminnallemme keskimäärin erinomaisia arvosanoja. Kaikkien 10 kohdan keskiarvo oli 4,66. (JV4,75, AV 4,57)

Valmennukselliselta puolelta katsottuna (kysymykset 1-6) toimintaamme ollaan hyvin tyytyväisiä:

Valmennukseemme oltiin kokonaisuutena tyytyväisiä (keskiarvo 4,64) (JV 4,79 AV 4,48)  ja sitä pidettiin suunnitelmallisena, laadukkaana sekä vastasi odotuksianne (ka.4,64 JV 4,84, AV 4,44).

Valmentajiamme pidettiin innostavina sekä asiantuntevina (ka.4.66, JV 4,68 AV 4,63) sekä olette kokeneet että saatte henkilökohtaista ohjausta valmentajiltanne (ka.4,71;  (JV 4,74 AV 4,63 ) 

Kyselyymme vastaaneet asiakkaamme kokeneet että valmentajamme ovat kiinnostuneet kehittymisestänne (ka.4,53 JV 4,79 AV 4,27) sekä Ilmapiiri harjoituksissa on toimiva että mukava! (ka. 4,67  JV 4,63 AV 4,71)

Kentän ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan sekä tiloihimme ollaan oltu tyytyväisiä: 

Viestintä sekä tiedon saanti seuran toiminnasta eri kanavissa on ollut hyvällä tasolla (ka. 4,59 (JV 4,74 AV 4,43 ) sekä ka. 4,76 (JV 4,84 AV 4,67) 

Olarin Tennishallia pidetään hyvin tarkoituksenmukaisena sekä viihtyisänä paikkana harjoitella (ka. 4,69)

Kaikista vastanneista Smash-Espoota suosittelee erittäin moni vahvasti – Kiitos siitä! Keskiarvo näissä vastauksissa oli 4,76!

Aikuispuolella kiiteltiin pelitapahtumia sekä klinikoitamme – vielä kehittäen niitä siten että pelitapahtumat joukkuemuotoisia sekä sellaisia että keskitytään nelinpeliin, klinikoihin tulisi myös perusyönteihin keskittyviä viikkoklinikoita sekä ulkomaille suuntautuvia leirejä aikuispelaajille! Myös toivottiin jonkinlaista pelikaveririnkiä appina tai Watsappissa toivottiin.

Junioreiden puolella kiiteltiin tapahtumien monipuolisuutta – lisää toivottiin sisäisiä kilpailuja sekä lyhyitä leiripäiviä omalla hallilla.

Kiitos kaikille kyselyyn vastaamisesta!