Palautekysely 2019

Paina kuvaa nähdäksesi se isompana

 

Hyvät Smash-Espoon asiakkaat,

Toteutimme joulukuussa palautekyselyn valmennuksiin osallistuville pelaajille. Tiedustelimme kyselyssä mielipiteitänne seuramme toiminnan eri osa-alueista, tapahtumista sekä annoimme mahdollisuuden vapaaseen palautteeseen.  Kysely toteutettiin kahtena erillisenä kyselynä – juniorivalmennukselle ja aikuisvalmennukselle olivat omat lomakkeet. 

Kyselyyn vastasi yhteensä 75 vastausta. Halusimme sekä kerätä asiakkaiden näkemyksiä toiminnastamme että löytää kehittämiskohteita ja -ideoita. Pyrkimyksemme on kehittää sekä kentällä tapahtuvaa että kentän ulkopuolista toimintaa jatkuvasti paremmaksi ja toimivammaksi – tähän saimme hyviä ideoita antamanne vapaan palautteen avulla. Kiitos siitä!

Kyselyyn vastanneet olivat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä seuramme tarjoamaan toimintaan!

Kysyimme väittämien avulla palautetta toiminnastamme. Kyselyssä käytettiin ns. ”Likertin asteikkoa” Asteikossa on joukko väittämiä, jotka ilmaisevat sekä kielteistä että myönteistä asennetta kyseiseen kohteeseen, ja vastaajat arvioivat niitä viisiportaisella asteikolla. Kielteisin vastausvaihto antoi 1 pisteen, ja myönteisin antoi 5 pistettä – jolloin pystyimme laskemaan numeerisen keskiarvon vastauksistanne.


Annoitte toiminnallemme keskimäärin erinomaisia arvosanoja. Kaikkien 10 kohdan keskiarvo oli 4,57. (JV4,72, AV 4,43)

Valmennukselliselta puolelta katsottuna (kysymykset 1-6) toimintaamme ollaan tyytyväisiä:

Valmennukseemme oltiin kokonaisuutena tyytyväisiä (ka 4,57)  ja sitä pidettiin suunnitelmallisena, laadukkaana sekä vastasi odotuksianne (ka.4,49)

Valmentajia pidettiin innostavina sekä asiantuntevina (ka.4,60) sekä olette kokeneet että saatte henkilökohtaista ohjausta valmentajiltanne (ka.4,56) 

Olette kokeneet että valmentajamme ovat kiinnostuneet kehittymisestänne (ka.4,47) sekä Ilmapiiri harjoituksissa on toimiva että mukava! (ka. 4,54)

Yleisellä puolella viestintä sekä tieto seuran toiminnasta on ollut hyvällä tasolla (ka. 4,52 sekä 4,51) Olarin Tennishallia pidetään hyvin tarkoituksenmukaisena sekä viihtyisänä paikkana harjoitella (ka. 4,67)

Kaikista vastanneista Smash-Espoota suosittelee erittäin moni vahvasti – Kiitos siitä! Keskiarvo näissä vastauksissa oli 4,75!

Tapahtumien osalta tiedustelimme kuinka moneen tapahtumaan vastaajat ovat osallistuneet. Ilahduttavan moni on osallistunut kauden aikana sisäisiin tapahtumiimme – Pyrimme edelleen kehittämään toimintaamme siten, että mahdollisimman monelle löytyy sopivan tasoisia ja pituisia tapahtumia. 

Aikuisilla toivottiin erityisesti nelinpelitapahtumia sekä lyhyitä, yhteen lyöntiin keskittyviä klinikkatunteja. Pyrimme niitä lisäämään tapahtumakalenteriimme vielä kevään aikana. Palautetta saimme myös aikuisvalmennuksessa ryhmän sisällä olevissa tasoeroissa – teemme pelaajien tasokartoitusta jatkuvasti ja pyrimme muokkaamaan ryhmiä tätä kautta entistäkin paremmiksi.

Junioreiden puolella kiiteltiin tapahtumien monipuolisuutta – lisää toivottiin sisäisiä kilpailuja sekä lyhyitä leiripäiviä omalla hallilla.

Kiitos kaikille kyselyyn vastaamisesta!