Smash ry:n valmennuksen palautekysely 2023

3.5.2023

Osio 1
Osio 1
Osio 2
Osio 2

Kiitos arvokkaista vastauksistanne!

Yhteenveto Smashin valmennusryhmissä harjoittelevien palautekyselystä

 

Toteutimme helmikuussa 2023 palautekyselyn Smashin valmennuksiin osallistuville pelaajille. Jakeluna kyselyssä on jokainen valmennustoimintaamme osallistuva smashilainen, yli lajirajojen.

Halusimme sekä kerätä jäsenien näkemyksiä toiminnastamme, että löytää kehittämiskohteita ja -ideoita. Pyrkimyksemme on kehittää sekä kentällä tapahtuvaa että kentän ulkopuolista toimintaa jatkuvasti paremmaksi ja toimivammaksi!

Kysely keräsi mukavan määrän vastauksia, 284 kpl. Kiitos kaikille vastanneille! Vastauksenne olivat kaikki arvokkaita toimintamme kehittämiseen.

----

Kyselyyn vastanneet olivat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä seuramme tarjoamaan toimintaan!

Kysyimme väittämien avulla palautetta toiminnastamme. Kyselyssä käytettiin ns. ”Likertin asteikkoa”. Asteikossa on joukko väittämiä, jotka ilmaisevat sekä kielteistä että myönteistä asennetta kyseiseen kohteeseen. Kielteisin vastausvaihto antoi 1 pisteen, ja myönteisin antoi 5 pistettä, minkä avulla pystyimme laskemaan numeerisen keskiarvon vastauksistanne.

 


 

Kyselyn 1. osio Valmennustoiminta

Valmennustoimintaamme (kysymykset 1-8) ollaan yleisesti tyytyväisiä:

  • Valmennukseemme oltiin kokonaisuutena tyytyväisiä (#1 ka. 4,32) ja sitä pidettiin suunnitelmallisena, laadukkaana sekä vastasi odotuksianne (#2 ka. 4,24) 
  • Valmentajia pidettiin innostavina sekä asiantuntevina (#3 ka. 4,44) sekä olette kokeneet että saatte henkilökohtaista ohjausta valmentajiltanne (#4 ka. 4,23)
  • Olette kokeneet, että valmentajamme ovat kiinnostuneet kehittymisestänne sekä ilmapiiri harjoituksissa on toimiva ja mukava! (#5 ka. 4,11 sekä #6 4,47)
  • Asiakkaamme ovat kokeneet oppineensa tennistä, padelia, sulkapalloa tai pingistä – Vastaustenne keskiarvo oli tämän (#7) osalta 4,45.
  • Viestintä vastuuvalmentajan kanssa on sujunut keskimäärin arvosanalla 4,17 (#8)

 


 

Kyselyn 2. osio: Viestintä, hallinto ja viihtyvyys

Kyselyn toisessa osassa tiedustelimme seuran viestinnästä (tiedotteet ja some) sekä valmennukseen liittyvästä asiakaspalvelustamme ja tiloistamme.

  • Saimme teiltä arvokasta tietoa, miten seuraatte some- ja tiedotuskanaviamme, sekäminkälaisena olette kokeneet tiedottamisemme määrän, kanavat ja tiedotteiden sisällön.
  • Kokonaisuutena annoitte meille viestinnästä keskiarvoksi 4,10 (#6). Seuran hallinnolta saamamme palvelun arvostitte keskiarvolla 3,90. (#7)
  • Tilojen toimivuus sekä viihtyvyys on osa valmennustapahtumaa. Annoitte arvosanaksi viihtyvyydestä tiloissamme (Smash Center, Olarin Tennishalli, Arena Center Myllypuro) 4,28. (#8). Antamanne arvokkaat palautteet liittyen tiloihin käymme läpi yhdessä halliyhtiöiden kanssa, jotta voimme avullanne parantaa tilojemme kokonaisviihtyvyyttä.
  • Kaikki vastanneet suosittelevat Smashin toimintaa hyvin vahvasti – kiitos siitä! Keskiarvo näissä vastauksissa oli 4,44. (#9)

 


 

Kyselyn 3. osio: seuramme kuvailu 1-3 sanalla, tapahtumat sekä avoin palaute

Annoitte myös vastauksissanne erinomaisia 1-3 sanan kuvailuja seurastamme sekä toiveita, mitä jäsenetuja seura tarjoaisi tulevaisuudessa. Keräsimme palautteenne sekä lähdemme rakentamaan palautteidenne pohjalta laajempaa jäsenetuverkostoa – kiitos ideoistanne!

Tapahtumien osalta tiedustelimme teiltä, että miten olette osallistuneet järjestämiimme tapahtumiin sekä toiveita siitä, minkälaisia tapahtumia haluaisitte meidän jäsenistöllemme tarjoavan. Otamme nämä huomioon, kun suunnittelemme kauden 2023-2024 kurssi-, tapahtuma- sekä kilpailutoimintaa eri lajeissa mahdollisimman monipuolisesti sekä kaikkia jäseniämme palveleviksi.

Vapaassa palautteen osiossa saimme valmentajista ruusuja sekä risuja ja kehittämisehdotuksia tulevaisuuden varalle toiminnassamme. Osiossa tuli monipuolisesti rakentavia terveisiä valmentajille, halliyhtiölle sekä seuramme hallintoon. Palautteenne on äärimmäisen arvokasta, ja sitä käsitellään ajatuksella läpi kyseessä olevien tahojen kanssa, jotta voisimme olla entistä vahvempi seura tulevaisuudessa.

 

Vielä kerran suuri kiitos vastanneille – One Smash Ahead!

 

Lassi Nykänen

Mailapelien valmennus- ja kehityspäällikkö

Smash ry.