Jarkko Nieminen ja Suomen Tennisliitto

5.2.2013

Jarkko Nieminen ja Suomen Tennisliitto

Tiedotusvälineissä on rakennettu vastakkainasettelu Jarkko Niemisen ja Suomen Tennisliiton välille.  Kaikista kirjoituksista ja uutisista on väkisin jäänyt se käsitys, että Tennisliitto olisi kohdellut kaltoin Suomen kaikkien aikojen parasta tennispelaajaa, Jarkko Niemistä. 

Kiitos Tennisliitolle siitä, että se on pysynyt taustalla hiljaa vain suojellakseen ja säästääkseen Jarkkoa. Tennisliitto arvostaa Jarkkoa ja haluaa kaikin mahdollisin tavoin edesauttaa Jarkon menestymistä tenniksessä. Itselleni, kun olen päässyt läheltä seuraamaan tilannetta, on syntynyt käsitys, että Jarkko ei toimisi itse ja oman harkintansa mukaan, vaan joidenkin tahojen ohjaamana. Pahinta tässä kaikessa on, että eniten tilanteesta kärsivät Jarkko itse ja toiseksi eniten koko Suomen tennis. Jarkko on niin hieno ihminen, että hänen luonteelleen vieras esilletulo ei voi olla vaikuttamatta hänen mielentilaansa, eikä sitä kautta myöskään häneen peliinsä. Mielestäni hänen taustavaikuttajansa eivät kaikilta osin ole ehkä arvioineet seurauksia oikein. Jarkon omaa oikeata suhtautumista tennikseen kuvaa, että hän oli luomassa Tennisliitolle kontaktia yhteen liiton kansainvälisessä akatemiavertailussa mukana olleeseen tennisakatemiaan.

Suomen Tennisliiton nykyjohto ja hallitus ovat lähteneet erittäin tarmokkaasti kehittämään suomalaista tennistä. Liiton talous on saatu kuntoon ja lajille on hankittu merkittävä määrä lisätukijoita. Yhdessä sponsorikandidaattien kanssa on suunniteltu keinoja tenniksen eteenpäin viemiseksi.  Sponsoriehdokkaat ovat olleet valmiita merkittäviin panostuksiin liiton koordinoiman ja ohjaaman kehitysohjelman toteuttamiseksi. Tämä sponsoroinnin mahdollistama toiminta yritettiin käynnistää Jarkko Niemisen Tennisakatemian kanssa. Esteeksi kuitenkin muodostui Tennisliiton budjettiin nähden erittäin merkittävän investoinnin lisäksi se, ettei Tennisliitolle haluttu antaa panostuksen mukaista osakkuutta akatemiaan eikä hallituspaikkoja. Lisäksi liiton vaatimuksena oli avoin haku valmentajien osalta, jotta voitaisiin varmistua parhaan mahdollisen osaamisen saamisesta suomalaisen tenniksen käyttöön. Sponsorien edellytys Tennisliiton koordinoinnista ja valvonnasta ei siis voinut toteutua tätä kautta. Asiasta käytiin suurimpien seurojen kanssa neuvotteluita, joissa mm. Smash-Tennis r.y. ja Tampereen Tennisseura (TaTS) halusivat rakentavaa yhteistyötä Jarkon akatemian kanssa. Emme kuitenkaan voineet hyväksyä kaiken tuen ohjautumista yhtä seuraa lähellä olevaan akatemiaan, jossa Tennisliitolla olisi vain rahoittajan rooli ilman sananvaltaa. Tukea edellytettiin myös Smashin, TaTSin ja muiden seurojen tennisakatemioille. Nyt Tennisliitto rahoittaa Jarkon akatemiassa harjoittelevaa Herkko Pöllästä.

Suomen Tennisliiton syyskokouksessa hyväksyttiin yksimielisesti uusi valmennusjärjestelmä. Mukana hyväksymisessä oli myös HVS, toisin kuin Urheilulehti kirjoituksessaan väitti. Samalla haluan korjata myös toisen virheen Urheilulehden artikkelista. HVS ei ole Suomen suurin tennisseura. Smash-Tennis r.y:ssä on jäseniä yli puolitoistakertainen määrä.

Suomi on pieni maa ja tennis pieni laji Suomessa. Tennisliiton valitsema linja käyttää tarpeen mukaan aina parhaita akatemioita, siis myös Jarkko Niemisen Tennisakatemiaa, lupaavien suomalaispelaajien saamiseksi kansainväliselle huipulle on oikea. Päätökset tehdään kunkin pelaajan tarpeiden mukaan ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tärkeä rooli on myös Tennisliiton palkkaamalla huipputason päävalmentajalla, joka tulee seuroihin tukemaan seuran omia valmentajia heidän työssään ja etsimään lahjakkuuksia Tennisliiton valmennustoiminnan kehittämisen ohella.

Haluan onnitella Suomen hienosti taistellutta Davis Cup -joukkuetta. Toivottavasti saamme Jarkon mukaan seuraavalla kerralla tukemaan pelillään ja persoonallaan suomalaista huipputennistä. Tennis on panostuksen arvoinen laji. Suomessa tähän työhön tarvitaan kaikki mahdolliset voimat.

Heikki Kovanen
Smash-Tennis r.y
puheenjohtaja