Pukuhuoneet ja suihkut avataan normaaliin käyttöön maanantaina 14.6. Smash Centerissä ja Olarin tennishallissa. Saunat ovat edelleen poissa käytöstä toistaiseksi.

13.6.2021 klo 16:30

Changing rooms and showers are in use starting from Monday 14 June in Smash Center and Olari Tennis. Saunas are not in use for the time being.

In English on the bottom of the page


Päivitys 13.6.2021:

Pukuhuoneet ja suihkut avataan normaaliin käyttöön maanantaina 14.6.2021 Smash Centerissä ja Olarin tennishallissa. Saunat ovat edelleen poissa käytöstä toistaiseksi. Muutoin alla olevat ohjeistukset ovat edelleen voimassa.

Update 13 June 2021:

Changing rooms and showers are in use starting from Monday 14 June 2021 in Smash Center and Olari Tennis. Saunas are not in use for the time being. Otherwise the earlier guidelines below are in use.

 27.4.2021

Kymmenen hengen tilarajoitus on poistunut, mutta tiloissamme on edelleen varmistettava turvavälit sekä hygieniajärjestelyt. Huomioithan alla olevat turvallisuustoimenpiteet toimipaikoissamme ja toiminnassamme. Harrastetaan ilolla ja yhdessä – edelleen turvallisuus edellä! Kiitos!
 

Smash Center

- Kaikilta sisäkentiltä tulee poistua kellon soidessa 5 min ennen vuoron loppumista lähikontaktien välttämiseksi. Seuraavan vuoron pelaajien tulee tulla kentille vasta oman vuoron alkaessa tasalta tai puolelta. Kello soi nyt 25 yli ja viittä vaille asian helpottamiseksi käytännössä. Tenniskentille tulee lisätuoleja toiselle puolelle kenttää, jonne vuoroon tulevat pelaajat voivat jättää tavaransa.
- Ulkokentiltä voi poistua normaalisti tasalta vuoron vaihtuessa. Kiinnitäthän huomiota turvaväleihin vuoronvaihdossa.
- Nelinpeli on sallittu kaikissa lajeissamme.
- Pingispöydät palaavat omille alkuperäisille paikoilleen to 29.4. 
- Kolo Areenassa (tenniskentät 7-9 ja padelkentät 1-2) pelaavien tulee poistua lasikäytävän, ulkopadelkenttien kohdalla olevasta ovesta.
- Asiakkaiden tulee kiinnittää erityistä huomiota turvaväleihin, välttää oleskelua yleisissä tiloissa ja poistua tiloista viivyttelemättä oman pelivuoron jälkeen.
- Edellytämme kasvomaskin käyttöä yleisissä tiloissa kaikilta 12-vuotta täyttäneiltä muuten kuin varsinaisen liikuntasuorituksen aikana.
- Harrastukseen saattajien, kuten vanhempien, tulisi välttää sisätiloihin tuloa ja siellä oleskelua.
- Lyöntiseinät Kolo-hallissa eivät ole käytössä.
- Kuntosali on avoinna to 29.4. alkaen. Samanaikaisesti salissa sallimme toistaiseksi maksimissaan 4 henkilöä.
- Henkilökuntamme ohjeistaa asiakkaita ja valvoo, että yllä mainittuja ohjeita noudatetaan.


Olarin tennishalli

- Kaikilta kentiltä tulee poistua 5 min ennen vuoron loppumista lähikontaktien välttämiseksi. Seuraavan vuoron pelaajien tulee tulla kentille vasta oman vuoron alkaessa tasalta tai puolelta. Ryhmävalmennuksessa olevia on ohjeistettu erikseen.
- Asiakkaiden tulee kiinnittää erityistä huomiota turvaväleihin, välttää oleskelua yleisissä tiloissa ja poistua tiloista viivyttelemättä oman pelivuoron jälkeen.
- Edellytämme kasvomaskin käyttöä yleisissä tiloissa kaikilta 12-vuotta täyttäneiltä muuten kuin varsinaisen liikuntasuorituksen aikana.
- Harrastukseen saattajien, kuten vanhempien, tulisi välttää sisätiloihin tuloa ja siellä oleskelua.
- Henkilökuntamme ohjeistaa asiakkaita ja valvoo, että yllä mainittuja ohjeita noudatetaan.
 

Arena Center Myllypuro / padelkentät

- Arena Center Myllypuron ulko-ovet on avoinna ja kaikki padelkentät käytössä to 29.4. alkaen. 
- Asiakkaita suositellaan vaihtamaan pelivarusteet mahdollisuuksien mukaan jo ennen hallille saapumista.
- Padeltiloihin tulee mennä vasta tasalta vuoron alkaessa edellisten pelaajien poistuttua. Ryhmän tulee poistua padelkentältä 5 min ennen vuoron loppumista ja padeltiloista viivyttelemättä jälleen yhtenä ryhmänä ennen seuraavien ryhmien tuloa.
- Liikkuessa hallin yleisissä tiloissa tulee huomioida riittävät turvavälit ja etäisyydet muihin asiakkaisiin ja henkilökuntaan ja käyttää kasvomaskeja muulloin kuin pelatessa.
- Lisätietoja Arena Centerin toimintaohjeista:
https://www.arenacenter.fi/koronainfo-27-4-2021/

 

Kasvomaskiedellytys 12-vuotta täyttäneille

Edellytämme kasvomaskin käyttöä halliemme yleisissä tiloissa kaikilta 12-vuotta täyttäneiltä muuten kuin varsinaisen liikuntasuorituksen aikana. Kertakäyttöisiä maskeja on saatavilla asiakkaille halliemme auloissa. Smash Centerin kassalta voi myös ostaa uudelleenkäytettäviä, pestäviä kangasmaskeja hintaan 6€/kpl.
 

Muut yleiset ohjeistuksemme koronaviruksen ehkäisemiseksi

- Kiinnitä erityistä huomiota käsi- ja yskimishygieniaan. Kädet tulee pestä ennen kentälle menoa ja sieltä poistuttua. Myös käsidesiä voi käyttää.

- Pidä 2 metrin turvaväli muihin ihmisiin.

- Vältä oleskelua hallin aulatiloissa ja katsomoissa ja siirry suoraan kentälle ja sieltä pois.

- Smash Centerissä on poistettu auloista ja muista yleisistä tiloista sohvat ja tuolit oleskelun välttämiseksi yleisissä tiloissa.

- Pelaajat, joilla on flunssan oireita tai jotka ovat altistuneet koronavirukselle, ovat koronan vuoksi karanteenissa tai jotka ovat palanneet ulkomailta 14 vrk:n sisällä eivät saa tulla pelaamaan halleihimme.

- Suosittelemme, että riskiryhmiin kuuluvat eivät tulisi pelaamaan halleihimme.

- Halliemme siivous on ollut tavallista tehostetumpaa koko koronaepidemian ajan.

Seuraamme edelleen koronavirustilannetta sekä viranomaisten päätöksiä ja tiedotamme muutoksista nettisivujemme smash.fi -etusivulla kohdassa Uutisia.
 27 April 2021

The restriction of maximum 10 people per space will not be valid anymore, but it is necessary to ensure the social distances and good hygiene. Please take notice of the safety guidelines below in our facilities and activities. Let’s play safe – thank you!
 

Smash Center

- Players on all indoor courts must leave five minutes before the end of the hour when the bell rings in order to avoid close contacts. Players for the next hour are allowed to enter the court exactly on the hour. The bell rings now every hour 25 past and five to in order to make it easier in practice. There will be extra chairs on other side of the tennis courts where players coming to the court can leave their belongings.
- Players on outdoor courts can leave the court exactly on the hour. Please pay attention to safety distances.
- Doubles game (four people) is allowed on all our courts.
- Table tennis tables return on their original court space on 29 April.
- Players in Kolo Areena (tennis courts 7-9 and padel courts 1-2) should exit the facilities using the door in the end of the glass corridor, next to the outdoor padel courts.
- Customers should pay attention to social distances, avoid spending time in the lobbies and corridors and exit our premises promptly. 
- Face masks are required from all persons aged 12 or above at all times except during the actual physical activity.
- People who are dropping off and picking up children – parents or guardians, for example – should avoid entering our facilities.
- Tennis & padel hitting walls are not in use in Kolo.
- Gym is open starting from 29 April. Maximum of 4 people is allowed in the gym at the same time.
- Our staff instructs and oversees that the above guidelines are being followed.
 

Olari Tennis

- Players on all courts must leave five minutes before the end of the hour in order to avoid close contacts. Players for the next hour are allowed to enter the court exactly on the hour. Those who attend group coaching have been instructed separately.
- Customers should pay attention to social distances, avoid spending time in the lobbies and exit our premises promptly. 
- Face masks are required from all persons aged 12 or above at all times except during the actual physical activity.
- People who are dropping off and picking up children – parents or guardians, for example – should avoid entering our facilities.
- Our staff instructs and oversees that the above guidelines are being followed.
 

Arena Center Myllypuro / padel courts

- The front door of Arena Center Myllypuro is open and all the padel courts are in use starting from 29 April.
- Customers are being recommended to wear sport clothes under their outer wear already when arriving at the building.
- Groups should enter the padel premises only exactly on the hour after the earlier groups have left. The group should leave padel court 5 minutes before the hour ends and leave padel premises without delay again as a one group before the next group enters.
- In general, players should pay attention to social distances and wear face masks at all times except during the actual physical activity.
- More information on guidelines in Arena Center (in Finnish):
https://www.arenacenter.fi/koronainfo-27-4-2021/


Face masks required from all persons aged 12 and above

Face masks are required in our facilities from all persons aged 12 or above at all times except during the actual physical activity. Disposable masks are available for customers when entering our facilities. You can buy reusable face masks at the service counter of Smash Center, price 6€/mask.
 

Our other general guidelines for preventing the coronavirus

- Pay special attention to hygiene. You should wash your hands before entering and after exiting the court. You can also use hand sanitizer.

- Keep social distance of 2 meters to others.

- Avoid spending time in the lobbies and enter and exit the court promptly.

- Sofas and chairs have been removed from the lobby areas at Smash Center to avoid staying in the general areas.

- Players with flu symptoms, people placed in quarantine due to coronavirus and those who have returned from abroad within the past 14 days are not allowed to play on our courts.

- We recommend that people at higher risk would not play at our facilities.

- Cleaning and hygiene at our facilities has been enhanced.

We still monitor the development of the coronavirus situation and the decisions made by the authorities and inform about the changes in our activities on our www.smash.fi -website on section Uutisia (News).