Harrastustoimintamme ja tilojemme käyttö jatkuvat turvavälit mahdollistaen ja keväällä asettamiamme toimenpiteitä noudattaen

19.8.2021

We continue our operations and the use of our premises by enabling a possibility to keep safety distances and by following the restrictions we set in the spring

In English on the bottom of the page


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt asiakastiloja koskevan turvavälipäätöksen, jonka mukaan toiminta tiloissa täytyy järjestää 20.8.2021 alkaen niin, että osallistujilla on mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa. Päätös ei määrää tiloja suljettavaksi eikä harrastustoimintaa keskeytettäväksi. Ihmiset itse vastaavat omasta toiminnastaan ja käyttäytymisestään tiloissa, eikä lähikontaktiin hakeutumista sinänsä ole päätöksellä kielletty. Päätös velvoittaa tiloista vastaavia toimijoita varmistamaan mahdollisuuden lähikontaktien välttämiseen.

Lähikontaktien välttämisen mahdollistamiseksi alla olevat keväällä asetetut ohjeistukset ovat edelleen voimassa tiloissamme toistaiseksi. Harrastetaan ilolla ja yhdessä – edelleen turvallisuus edellä! Kiitos!
 

Smash Center

- Kaikilta sisäkentiltä tulee poistua kellon soidessa 5 min ennen vuoron loppumista lähikontaktien välttämiseksi. Seuraavan vuoron pelaajien tulee tulla kentille vasta oman vuoron alkaessa tasalta tai puolelta. Kello soi nyt 25 yli ja viittä vaille asian helpottamiseksi käytännössä. 
- Ulkokentiltä voi poistua normaalisti tasalta vuoron vaihtuessa. Kiinnitäthän huomiota turvaväleihin vuoronvaihdossa.
- Nelinpeli on sallittu kaikissa lajeissamme.
- Asiakkaiden tulee kiinnittää erityistä huomiota turvaväleihin, välttää oleskelua yleisissä tiloissa ja poistua tiloista viivyttelemättä oman pelivuoron jälkeen.
- Edellytämme kasvomaskin käyttöä yleisissä tiloissa kaikilta 12-vuotta täyttäneiltä muuten kuin varsinaisen liikuntasuorituksen aikana.
- Harrastukseen saattajien, kuten vanhempien, tulisi välttää sisätiloihin tuloa ja siellä oleskelua.
- Saunat ovat edelleen poissa käytöstä toistaiseksi.
- Kuntosalissa sallimme samanaikaisesti toistaiseksi maksimissaan 4 henkilöä.
- Henkilökuntamme ohjeistaa asiakkaita ja valvoo, että yllä mainittuja ohjeita noudatetaan.


Olarin tennishalli

- Kaikilta kentiltä tulee poistua 5 min ennen vuoron loppumista lähikontaktien välttämiseksi. Seuraavan vuoron pelaajien tulee tulla kentille vasta oman vuoron alkaessa tasalta tai puolelta. Ryhmävalmennuksessa olevia on ohjeistettu erikseen.
- Asiakkaiden tulee kiinnittää erityistä huomiota turvaväleihin, välttää oleskelua yleisissä tiloissa ja poistua tiloista viivyttelemättä oman pelivuoron jälkeen.
- Edellytämme kasvomaskin käyttöä yleisissä tiloissa kaikilta 12-vuotta täyttäneiltä muuten kuin varsinaisen liikuntasuorituksen aikana.
- Harrastukseen saattajien, kuten vanhempien, tulisi välttää sisätiloihin tuloa ja siellä oleskelua.
- Henkilökuntamme ohjeistaa asiakkaita ja valvoo, että yllä mainittuja ohjeita noudatetaan.
 

Arena Center Myllypuro / padelkentät

- Asiakkaita suositellaan vaihtamaan pelivarusteet mahdollisuuksien mukaan jo ennen hallille saapumista.
- Padeltiloihin tulee mennä vasta tasalta vuoron alkaessa edellisten pelaajien poistuttua. Ryhmän tulee poistua padelkentältä 5 min ennen vuoron loppumista ja padeltiloista viivyttelemättä jälleen yhtenä ryhmänä ennen seuraavien ryhmien tuloa.
- Liikkuessa hallin yleisissä tiloissa tulee huomioida riittävät turvavälit ja etäisyydet muihin asiakkaisiin ja henkilökuntaan ja käyttää kasvomaskeja muulloin kuin pelatessa.
 

Kasvomaskiedellytys 12-vuotta täyttäneille

Edellytämme kasvomaskin käyttöä halliemme yleisissä tiloissa kaikilta 12-vuotta täyttäneiltä muuten kuin varsinaisen liikuntasuorituksen aikana. Kertakäyttöisiä maskeja on saatavilla asiakkaille halliemme auloissa. Smash Centerin kassalta voi myös ostaa uudelleenkäytettäviä, pestäviä kangasmaskeja hintaan 6€/kpl.
 

Muut yleiset ohjeistuksemme koronaviruksen ehkäisemiseksi

- Kiinnitä erityistä huomiota käsi- ja yskimishygieniaan. Kädet tulee pestä ennen kentälle menoa ja sieltä poistuttua. Myös käsidesiä voi käyttää.

- Pidä 2 metrin turvaväli muihin ihmisiin.

- Vältä oleskelua hallin aulatiloissa ja katsomoissa ja siirry suoraan kentälle ja sieltä pois.

- Pelaajat, joilla on flunssan oireita tai jotka ovat altistuneet koronavirukselle tai ovat koronan vuoksi karanteenissa eivät saa tulla pelaamaan halleihimme.

- Halliemme siivous on ollut tavallista tehostetumpaa koko koronaepidemian ajan.

Seuraamme edelleen koronavirustilannetta sekä viranomaisten päätöksiä ja tiedotamme muutoksista nettisivujemme smash.fi -etusivulla kohdassa Uutisia.
 19 August 2021

According to the Regional State Administrative Agency's regulation, from 20 August 2021 onwards, the use of all customer premises – including recreational spaces – must be organised in such a way that it is effectively possible to avoid close contact between customers, participants and groups.

To ensure the possibility to avoid close contacts we continue to follow the restrictions and recommendations we set earlier in the spring. Please take notice of the safety guidelines below in our facilities and activities. Let’s play safe – thank you!

Smash Center

- Players on all indoor courts must leave five minutes before the end of the hour when the bell rings in order to avoid close contacts. Players for the next hour are allowed to enter the court exactly on the hour. The bell rings now every hour 25 past and five to in order to make it easier in practice. 
- Players on outdoor courts can leave the court exactly on the hour. Please pay attention to safety distances.
- Doubles game (four people) is allowed on all our courts.
- Customers should pay attention to social distances, avoid spending time in the lobbies and corridors and exit our premises promptly. 
- Face masks are required from all persons aged 12 or above at all times except during the actual physical activity.
- People who are dropping off and picking up children – parents or guardians, for example – should avoid entering our facilities.
- Saunas are not in use for the time being.
- In the gym a maximum of 4 people is allowed at the same time.
- Our staff instructs and oversees that the above guidelines are being followed.
 

Olari Tennis

- Players on all courts must leave five minutes before the end of the hour in order to avoid close contacts. Players for the next hour are allowed to enter the court exactly on the hour. Those who attend group coaching have been instructed separately.
- Customers should pay attention to social distances, avoid spending time in the lobbies and exit our premises promptly. 
- Face masks are required from all persons aged 12 or above at all times except during the actual physical activity.
- People who are dropping off and picking up children – parents or guardians, for example – should avoid entering our facilities.
- Our staff instructs and oversees that the above guidelines are being followed.
 

Arena Center Myllypuro / padel courts

- Customers are being recommended to wear sport clothes under their outer wear already when arriving at the building.
- Groups should enter the padel premises only exactly on the hour after the earlier groups have left. The group should leave padel court 5 minutes before the hour ends and leave padel premises without delay again as a one group before the next group enters.
- In general, players should pay attention to social distances and wear face masks at all times except during the actual physical activity.


Face masks required from all persons aged 12 and above

Face masks are required in our facilities from all persons aged 12 or above at all times except during the actual physical activity. Disposable masks are available for customers when entering our facilities. You can buy reusable face masks at the service counter of Smash Center, price 6€/mask.
 

Our other general guidelines for preventing the coronavirus

- Pay special attention to hygiene. You should wash your hands before entering and after exiting the court. You can also use hand sanitizer.

- Keep social distance of 2 meters to others.

- Avoid spending time in the lobbies and enter and exit the court promptly.

- Players with flu symptoms and people placed in quarantine due to coronavirus are not allowed to play on our courts.

- Cleaning and hygiene at our facilities has been enhanced.

We still monitor the development of the coronavirus situation and the decisions made by the authorities and inform about the changes in our activities on our www.smash.fi -website on section Uutisia (News).