Koronarajoituksemme jatkuvat 31.1. asti: sulkapallo-, padel-, pingis- ja squashvalmennus sekä perhetennis, kurssit ja tapahtumat on peruttu Helsingissä, Espoossa ja Kotkassa su 31.1.2021 saakka. Tennisvalmennus jatkuu lukuun ottamatta perhetennistä.

7.1.2021

Tennisvalmennuksiin osallistuvilla on oikeus olla osallistumatta valmennukseen. Vakiovuorot ovat voimassa normaalisti, mutta ne voi vain koronatilanteen vuoksi peruuttaa tammikuun osalta kaikki kerralla kuluitta 11.1. mennessä.


Our coronavirus restrictions continue until 31 January 2021: badminton, padel, table tennis and squash coaching and family tennis as well as all the courses, events and tournaments are suspended in Helsinki, Espoo and Kotka until Sun 31 January 2021 due to the coronavirus. Regular tennis coaching activities except family tennis continue. Those who attend tennis coaching may cancel their participation. Regular court bookings (”vakiovuorot”) are valid in the normal manner, but only because of the coronavirus they can be cancelled from January all at the same time without charges by 11 January. More detailed information in English on the bottom of the page.
 28.11.2020 - päivitetty 7.1.2021
 

Valmennustoiminta

Sulkapallo-, padel-, pingis- ja squashvalmennus sekä perhetennis ja kaikki kurssit, tapahtumat ja kilpailut on peruttu ma 30.11.2020 - su 31.1.2021 väliseksi ajaksi Helsingin Smash Centerissä ja Arena Center Myllypurossa, Espoon Olarin Tennishallissa sekä Kotkan Tennishallissa koronavirusepidemian vuoksi. Säännöllinen tennisvalmennustoimintamme Helsingissä, Espoossa ja Kotkassa jatkuu lukuun ottamatta perhetennistä. Tennis ei ole korkean riskin laji ja kenttien koko on muihin mailapeleihin nähden huomattavasti suurempi, joten turvavälien pitäminen ja fyysisten kontaktien välttäminen on helpompaa.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä arvioi ensi viikolla, voidaanko lasten ja nuorten harrastustoimintaa aloittaa asteittaisesti. Tämän jälkeen myös me arvioimme, onko mahdollista aloittaa lasten ja nuorten valmennustoiminta myös sulkapallossa, padelissa, pingiksessä ja squashissa. 

Tennisvalmennuksiin Helsingissä, Espoossa ja Kotkassa osallistuvilla on oikeus olla osallistumatta valmennustunneille 31.1.2021 saakka ilman siitä heille aiheutuvia kuluja. Tennisvalmennukseen osallistuville tiedotetaan asiasta tarkemmin sähköpostilla. Lisätietoja valmennusvastaavilta:

- Helsinki, tenniksen aikuisvalmennus: Janne Eerikäinen janne.eerikainen@smashtennis.fi
- Helsinki, tenniksen juniorivalmennus: Juha Romppanen juha.romppanen@smashtennis.fi
- Helsinki, tenniksen kilpavalmennus: Joni Wilenius joni.wilenius@smashtennis.fi
- Espoo, tenniksen aikuisvalmennus: Lassi Nykänen lassi.nykanen@smashtennis.fi
- Espoo, tenniksen juniorivalmennus Green & Yellow Tiimit: Timo Etumäki timo.etumaki@smashtennis.fi
- Espoo, tenniksen juniorivalmennus Red & Orange Tiimit: Susanna Etumäki susanna.etumaki@smashtennis.fi
- Kotka, tenniksen aikuis- ja juniorivalmennus: Pasi Ahti pasi.ahti@smashtennis.fi

Aikuisten tenniksen korvausjärjestelmä on poissa käytöstä la 28.11. – su 31.1. välisen ajan Helsingissä ja Espoossa. Mikäli sinulla on jo ko. ajalle varattuja korvaustunteja, toivomme sinun jättävän korvauksen käyttämättä. Suosittelemme, että ryhmätunnit suoritetaan toistaiseksi vain omissa ryhmissään.

Tennisvalmennustunnit tullaan lopettamaan viisi minuuttia ennen tunnin loppumista, jolloin ryhmillä on mahdollisuus poistua turvallisesti kentiltä ennen seuraavan ryhmän tuloa. Toivomme jokaisen pelaajan kiinnittävän huomioita myös tunnin aikana turvaväleihin mm. juomataukojen sekä pallojen keräilyn aikana.
 

Kurssit, tapahtumat ja kilpailut

Kurssit, tapahtumat ja kilpailut on peruttu Helsingissä, Espoossa ja Kotkassa ma 30.11. – su 31.1. väliseksi ajaksi. Kursseille ja tapahtumiin jo ilmoittautuneille ja ne maksaneille tullaan palauttamaan osallistumismaksu.

Vakiovuorot

Vakiovuorot ovat voimassa normaalisti, mutta vakiovuoron omistajilla on oikeus perua vakiovuoronsa vain koronatilanteen vuoksi Smash Centerissä, Arena Center Myllypurossa ja Olarin Tennishallissa ma 30.11. – su 31.1. väliseksi ajaksi. HUOM! Muutos aikaisempaan käytäntöön: koronan vuoksi vakiovuoronsa peruuttavien tulee peruuttaa kaikki tammikuun vakiovuorot samalla kerralla 11.1. mennessä Smash Centerin asiakaspalveluun sähköpostilla fite@finlandtennis.com. Perutuista vakiovuoroista ei tule maksuvelvoitteita.

Yleiset ohjeistukset koronaviruksen ehkäisemiseksi

Suosittelemme välttämään pukuhuoneiden käyttöä ja pukemaan treenivaatteet ulkoiluvaatteiden alle jo ennen hallille saapumista, mikäli mahdollista.

Smash Centerissä on poistettu auloista ja muista yleisistä tiloista sohvat ja tuolit oleskelun välttämiseksi yleisissä tiloissa.

Edellytämme kasvomaskin käyttöä Helsingin ja Espoon halliemme yleisissä tiloissa kaikilta yli 15-vuotiailta muuten kuin varsinaisen liikuntasuorituksen aikana. Kertakäyttöisiä maskeja on saatavilla asiakkaille halliemme auloissa. Smash Centerin kassalta voi myös ostaa uudelleenkäytettäviä, pestäviä kangasmaskeja hintaan 6€/kpl.

Muistutamme edelleen tutuista toimenpiteistä, joilla voimme ehkäistä koronaviruksen leviämistä:

- Kiinnitä erityistä huomiota käsi- ja yskimishygieniaan. Kädet tulee pestä ennen kentälle menoa ja sieltä poistuttua. Myös käsidesiä voi käyttää.

- Pidä 2 metrin turvaväli muihin ihmisiin.

- Vältä oleskelua hallin aulatiloissa, katsomoissa ja pukuhuoneissa ja siirry suoraan kentälle ja sieltä pois.

- Pelaajat, joilla on flunssan oireita tai jotka ovat altistuneet koronavirukselle, ovat koronan vuoksi karanteenissa tai jotka ovat palanneet ulkomailta 14 vrk:n sisällä eivät saa tulla pelaamaan halleihimme.

- Suosittelemme, että riskiryhmiin kuuluvat eivät tulisi pelaamaan halleihimme.

- Saunat Smash Centerissä eivät ole käytössä koronaepidemian vuoksi. Huomioi suihkutiloissa ja pukuhuoneissa turvavälit toisiin ja vältä turhaa oleskelua.

- Halliemme siivous on ollut tavallista tehostetumpaa koko koronaepidemian ajan.

Seuraamme edelleen koronavirustilannetta ja sen kehittymistä ja tiedotamme muutoksista nettisivujemme smash.fi -etusivulla kohdassa Uutisia.
 28 November 2020 - updated 7 Jan 2021


Coaching actitivies

Badminton, padel, table tennis and squash coaching as well as family tennis and all the courses, events and tournaments are suspended from Mon 30 November 2020 to Sun 31 January 2021 in Helsinki at Smash Center and Arena Center Myllypuro, in Espoo at Olarin Tennishalli and in Kotka at Kotkan Tennishalli due to the coronavirus. Tennis coaching activities except family tennis continue. Tennis is not seen as a sport of high risk and the size of the tennis court is a lot bigger in comparison to other courts, so keeping social distance and avoiding physical contacts is easier.

The Metropolitan Area’s coronavirus coordination group will assess next week if it will be possible to start the hobby activities for children after which we will also assess if it is possible to start the junior coaching activities also in badminton, padel, table tennis and squash.

Those who attend regular tennis coaching in Helsinki, Espoo and Kotka have a right to cancel their participation until 31 January 2021 without charges. Those who attend regular tennis coaching will be notified in more detail by email. More information from the following persons:  

- Helsinki, tennis adult coaching: Janne Eerikäinen janne.eerikainen@smashtennis.fi
- Helsinki, tennis junior coaching: Juha Romppanen juha.romppanen@smashtennis.fi
- Helsinki, tennis competitive coaching: Joni Wilenius joni.wilenius@smashtennis.fi
- Espoo, tennis adult coaching: Lassi Nykänen lassi.nykanen@smashtennis.fi
- Espoo, tennis junior coaching Green & Yellow Teams: Timo Etumäki timo.etumaki@smashtennis.fi
- Espoo, tennis junior coaching Red & Orange Teams: Susanna Etumäki susanna.etumaki@smashtennis.fi
- Kotka, tennis adult and junior coaching: Pasi Ahti pasi.ahti@smashtennis.fi

The system for compensating adult tennis coaching lessons in Helsinki and Espoo is not in use between Sat 28 November and Sunday 31 January. If you have already booked compensating lessons for the above period we recommend not to use them. We recommend that coaching lessons are carried out within own groups.

Tennis coaching lessons will finish five minutes before the end of the lesson so that players have a chance to leave the courts safely before the next group comes. We hope that every player pays attention to the social distances also during the lessons for example during the breaks and when gathering balls.  

Courses, events and tournaments

Courses, events and tournaments are cancelled in Helsinki, Espoo and Kotka from Monday 30 November to Sunday 31 January. We will return registration fee to those who have already paid for it.


Regular court bookings by contract (”vakiovuorot”)

Regular court bookings are valid in the normal manner. However, customers have a right to cancel their regular court bookings because of the coronavirus in Smash Center, Arena Center Myllypuro and Olarin Tennishalli between Mon 30 November and Sun 31 January. Please note the changed practice to earlier: those who want to cancel their regular court booking because of the coronavirus should cancel all the January bookings at the same time by 11 January to our customer service by email fite@finlandtennis.comThere will be no charges for regular bookings that are cancelled.

General guidelines for preventing the coronavirus

We recommend to avoid using changing rooms if possible and to wear sports clothes under outerwear already when entering the building.

Sofas and chairs have been removed from the lobby areas at Smash Center to avoid staying in the general areas.

Face masks are required in our facilities in Helsinki and Espoo from all persons aged 15 or above at all times except during the actual physical activity. Disposable masks are available for customers when entering our facilities. You can buy reusable face masks at the service counter of Smash Center, price 6€/mask.

Please remember also the already familiar guidelines which help to prevent the spreading of the coronavirus:

- Pay special attention to hygiene. You should wash your hands before entering and after exiting the court. You can also use hand sanitizer.

- Keep social distance of 2 meters to others.

- Avoid spending time in the lobbies and changing rooms and enter and exit the court promptly.

- Players with flu symptoms, people placed in quarantine due to coronavirus and those who have returned from abroad within the past 14 days are not allowed to play on our courts.

- We recommend that people at higher risk would not play at our facilities.

- Saunas are closed at Smash Center. Pay attention to social distance of 2 meters and avoid unnecessary staying in shower and changing rooms.

- Cleaning and hygiene at our facilities has been enhanced.

We still monitor the development of the coronavirus situation and inform about the changes in our activities on our www.smash.fi -website on section Uutisia (News).