Edellytämme kasvomaskin käyttöä Smash Centerissä, Olarin Tennishallissa ja Arena Centerissä perjantaista 13.11.2020 alkaen kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä muulloin kuin varsinaisen liikuntasuorituksen aikana

10.11.2020

Face masks are required in Smash Center, Olarin Tennishalli and Arena Center starting from Friday 13th November 2020 from all persons aged 15 or above at all times except during the actual physical activity

Kasvomaskia tulee käyttää pääkaupunkiseudun toimipaikoissamme muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Tavoitteena on, että harrastustoimintamme voisi jatkua mahdollisimman turvallisesti. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi.

Pääkaupunkiseudun kaupungit edellyttävät kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä kasvomaskin käyttöä hallinnoimissaan sisäliikuntatiloissa. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ja kaupungit vetoavat myös voimakkaasti yksityisten ja yleishyödyllisten toimijoiden hallinnoimiin tiloihin ja toimintaan, että ne noudattaisivat samoja toimintatapoja kuin kaupungit viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Kaupungit suosittelevat yksityisiä liikuntatiloja asettamaan velvoitetta käyttää kasvomaskia.

Smash Centerin kassalta voi ostaa uudelleenkäytettäviä, pestäviä kangasmaskeja hintaan 6€/kpl.

Muistathan myös välttää turhaa oleskelua hallien aulatiloissa, katsomoissa ja pukuhuoneissa sekä pitää 2 metrin turvavälin muihin.

Muistathan muutkin koronaohjeistuksemme:

- Kiinnitä erityistä huomiota käsi- ja yskimishygieniaan. Kädet tulee pestä ennen kentälle menoa ja sieltä poistuttua. Myös käsidesiä voi käyttää.

- Pidä 2 metrin turvaväli muihin ihmisiin.

- Vältä oleskelua hallin aulatiloissa, katsomoissa ja pukuhuoneissa ja siirry suoraan kentälle ja sieltä pois.

- Pelaajat, joilla on flunssan oireita tai jotka ovat altistuneet koronavirukselle, ovat koronan vuoksi karanteenissa tai jotka ovat palanneet ulkomailta 14 vrk:n sisällä eivät saa tulla pelaamaan halleihimme.

- Suosittelemme, että riskiryhmiin kuuluvat eivät tulisi pelaamaan halleihimme.

- Saunat Smash Centerissä eivät ole käytössä koronaepidemian vuoksi. Huomioi suihkutiloissa ja pukuhuoneissa turvavälit toisiin ja vältä turhaa oleskelua.

- Seuraamme edelleen koronavirustilannetta ja sen kehittymistä sekä viranomaisten suosituksia ja määräyksiä. Halliemme siivous on ollut tavallista tehostetumpaa koko koronaepidemian ajan.

KIITOS – PELATAAN TURVALLISESTI!


A mask must be worn at all times except during the actual physical activity. The aim is to ensure the continuation of hobby activities as safely as possible. Persons who cannot wear a face mask for health-related reasons will not be required to wear a mask. The affected persons will not be required to provide a medical certificate or other proof.

The cities of the Helsinki Metropolitan Area will require all persons aged 15 or above to wear a face mask in their indoor sports facilities. The coronavirus coordination group and the cities implore private companies and non-profit organisations that manage recreational premises and activities to adhere to the same procedures as their city-led counterparts to prevent the spreading of the virus. Private indoor sports facilities are recommended to require face masks.

You can buy reusable face masks at the service counter of Smash Center, price 6€/mask.

Please also remember to avoid spending time in the lobbies and changing rooms and to keep the social distance of 2 meters to others. 

Please remember also the rest of our guidelines:

- Pay special attention to hygiene. You should wash your hands before entering and after exiting the court. You can also use hand sanitizer. 

- Keep social distance of 2 meters to others.

- Avoid spending time in the lobbies and changing rooms and enter and exit the court promptly.

- Players with flu symptoms, people placed in quarantine due to coronavirus and those who have returned from abroad within the past 14 days are not allowed to play on our courts.

- We recommend that people at higher risk would not play at our facilities.

- Saunas are closed at Smash Center. Pay attention to social distance of 2 meters and avoid unnecessary staying in shower and changing rooms. 

- We still monitor the development of the coronavirus situation and observe any recommendations and regulations issued by authorities. Cleaning and hygiene at our facilities has been enhanced.

THANK YOU – LET’S PLAY SAFE!