Smash Center ja Olarin tennishalli pidetään toistaiseksi avoinna - lue uudet ohjeistukset

7.5.2020 klo 18:00

Smash Center and Olarin tennishalli are open for the time being - read new guidelines

Information in English can be read on the bottom of the page

Julkaistu 17.3.2020 - päivitetty 7.5.2020 valmennus-, kurssi- ja tapahtumatoiminnan osalta

Olemme tehneet koronavirustilanteen vuoksi uusia linjauksia ja ohjeistuksia koskien halliemme Smash Centerin ja Olarin Tennishallin toimintaa. Molemmat hallit pysyvät auki toistaiseksi. Myös Smash Centerin Pro Shop pysyy auki. Smash Centerin kuntosali on suljettu toistaiseksi 18.3. alkaen.

Smash Centerin Ravintola Classicosta voi 28.3. alkaen ainoastaan tilata ja noutaa ruokaa kotiin. Tutustu Ravintola Classicon ruokalistaan osoitteessa https://www.ravintolaclassico.fi/ ja tee tilaus verkossa tai soittamalla numeroon 09 4289 3785.

Kaikki valmennus-, kurssi- ja tapahtumatoiminta on keskeytetty 18.3. alkaen 31.5.2020 saakka lukuunottamatta tenniksen kilpavalmennuksen harjoittelua ulkokentillä toukokuussa. Kesän toiminta käynnistyy 1.6.2020. Lue lisää tästä.

Seuraamme koronavirustilannetta ja sen kehittymistä sekä viranomaisten suosituksia ja määräyksiä. Muutoksia hallien toimintaan voi tulla nopeastikin.

Olemme tehostaneet siivousta ja hygieniaa ja toivomme myös asiakkaiden kiinnittävän erityistä huomiota hygieniaan. Kädet tulee pestä ennen kentälle menoa ja sieltä poistuttua. Myös käsidesiä voi käyttää; kaikki kentät tullaan varustamaan käsideseillä tämän viikon aikana ottaen huomioon käsidesien saatavuuden.

Ohjeet riskiryhmiin kuuluville:
- Suosittelemme, että riskiryhmiin kuuluvat eivät tulisi pelaamaan Smash Centeriin ja Olarin Tennishalliin.
- Pelaajat, joilla on flunssan oireita tai jotka ovat koronan vuoksi karanteenissa tai jotka ovat palanneet ulkomailta 14 vrk:n sisällä eivät saa tulla pelaamaan halleihimme.
 

Muutoksia ja ohjeita koskien pelaamista:
- Squashkentät sekä sulkapallokentät 7, 9 ja 11 Smash Centerissä ovat kiinni mahdollisen fyysisen lähikontaktin takia. Muut kentät pidetään avoinna.
- Yhdellä kentällä saa olla enintään neljä pelaajaa samanaikaisesti.
- Pukuhuoneet, suihkut ja saunat eivät ole käytössä ja pelaajilla tulee olla pelivaatteet ulkovaatteiden alla jo hallille tullessaan. Sisäkengät tulee vaihtaa hallin aulassa ja kentille tulee mennä suoraan ulkovaatteissa. Ulkokengillä kentille meno on kielletty.
- Kulku Smash Centerin tenniskentille 5 ja 6 tapahtuu sulkapallokenttien 1 ja 2 kautta.
- Pelaajat pelaavat omilla palloillaan.
- Vuokra- ja testimailoja ja vuokrapalloja ei ole saatavilla.
- Pallotykit eivät ole käytössä.
- Auloissa oleilua on vältettävä ja pelaajien on siirryttävä suoraan kentälle ja sieltä pois.
- Tulemme valvomaan, että asiakkaamme noudattavat yllämainittuja ohjeistuksia.

Vuoronvaraus ja -maksu:
Pelivuoron voi varata normaaliin tapaan nettivaraimella. Olarin tennishallin vuorot voi maksaa etukäteen nettivaraimessa. Smash Centerin vuorot voi maksaa paikan päällä, ja suosittelemme korttimaksua sekä lähimaksua. 

Vakiovuorot:
Vakiovuorot ovat voimassa toistaiseksi normaalisti. Mikäli et halua käyttää vakiovuoroasi 18.3.–31.5. välisenä aikana, ilmoita siitä asiakaspalveluun sähköpostilla fite@finlandtennis.com. Perutuista vakiovuoroista ei tule maksuvelvoitteita. 

Aukioloajat:
Tulemme lyhentämään Smash Centerin ja Olarin tennishallin aukioloaikoja torstaista 19.3.2020 lähtien seuraavasti:
- ma-to 8-22
- pe 8-21
- la 8-20
- su 9-21

Koronavirustilanteen vaikutuksia toimintaamme voi seurata www.smash.fi –etusivulla kohdassa Uutisia.

Lisätietoja antaa Tapio Totro sähköpostilla tapio.totro@finlandtennis.com Published 17 March 2020 - updated 7 May 2020 regarding coaching, training and event activities

We have revisited our policies due to the situation with coronavirus and provided new guidelines concerning the operations of Smash Center and Olarin Tennishalli. Both facilities are open for the time being. Pro Shop in Smash Center is also open. The gym in Smash Center is closed for the time being starting from 18 March.

Restaurant Classico in Smash Center provides only take away service starting 28 March.

All coaching, training and event activities have been suspended from 18 March until the end of May 2020, except the competitive tennis training (kilpavalmennus) that is organized on outside courts in May. Summer activities start on 1 June 2020. Read more here.

We monitor the development of the coronavirus situation and observe any recommendations and regulations issued by authorities. Sudden changes to the operations of our facilities are possible.

Cleaning and hygiene at our facilities has been enhanced, and we expect that customers will also pay special attention to hygiene. You should wash your hands before entering and after exiting the court. You can also use hand sanitizer. Hand sanitizer will be available at all courts during this week, subject to general availability.

Instructions for people at higher risk:
- We recommend that people at higher risk would not play at Smash Center or Olarin Tennishalli.
- Players with flu symptoms, people placed in quarantine due to coronavirus and those who have returned from abroad within the past 14 days are not allowed to play on our courts.

Changes and instructions for players:
- Smash Center’s squash courts and badminton courts 7, 9 and 11 have been closed to avoid any close physical contact. Other courts are open.
- A maximum of four players can enter one court at the same time.
- Changing rooms, showers and saunas are not in use, and players should be wearing sports clothes under their outerwear already when entering the building. Change into your indoor sports shoes in the lobby and enter the court wearing your outerwear. Entering the courts wearing outdoor shoes is forbidden.
- Access to courts 5 and 6 at Smash Center takes place through the badminton courts 1 and 2.
- Players must bring their own balls.
- No rental or test rackets or rental balls are available.
- Ball machines are not in use.
- Players should avoid spending time in the lobbies and enter and exit the court promptly.
- We will oversee that our customers follow these instructions.

Court bookings and payments:
You can book a court online, as usual. For Olarin Tennishalli, court payments can be made online in advance. Court fees for Smash Center can be paid at the cashier. We recommend making card payments and using contactless payment (“lähimaksu”). 

Regular bookings by contract:
For the time being, regular court bookings are valid in the normal manner. If you wish to cancel your regular booking for the period from 18 March to 31 May, please notify our customer service by email: fite@finlandtennis.com. There will be no charges for regular bookings that are cancelled. 

Opening hours:
Starting from Thursday 19 March 2020, we will shorten the opening hours of Smash Center and Olarin Tennishalli as follows:
- Mon-Thu 8-22
- Fri 8-21
- Sat 8-20
- Sun 9-21

Please follow the coronavirus information on our www.smash.fi -website on section Uutisia (News).

For further information, please contact Tapio Totro by email: tapio.totro@finlandtennis.com