Smashin uusi johtokunta valittiin kevätkokouksessa

2.12.2009

Sääntömuutos pykälään 14

Smashin puheenjohtajaksi valittiin vuodeksi 2010 Heikki Kovanen

 

 

Johtokuntaan uusiksi jäseniksi valittiin:

 

3 vuodeksi: Päivi Roiha, Pekka Lähdesmäki ja Juha-Matti Isokangas

 

 

Johtokunnassa jatkavat:

 

2 vuoden ajan Anne Lindström, Riku Pääkkönen ja Anu Kentala sekä vuoden ajan Sam Nieminen, Anna Eskola ja Morris Fleege

 

 

Smashin sääntöihin muutos pykälään 14:

 

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi toimintavuodeksi valitut 3-10 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä kolmasosa on erovuorossa vuosittain.