Varikkotie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 17.6. Raide-Jokerin rakennustöiden vuoksi. Kulku Smash Centeriin Viilarintien ja Ratasmyllyntien kautta

5.6.2019


Tilapäinen yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä järjestetään Varikkotien läpi

Varikkotie suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä 17.6. Raide-Jokerin rakennustöiden vuoksi. Kulku Smash Centeriin muuttuu rakentamisen ajaksi ja autoilijoiden tulee kiertää Viilarintien ja Ratasmyllyntien kautta. Tilapäinen yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä järjestetään Varikkotien läpi, jolloin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden yhteys Itäkeskukseen ja Roihupeltoon säilyy.

Järjestely kestää arviolta vuoden 2022 loppuun saakka. Pahoittelemme rakennustöistä aiheutuvaa haittaa.

Liitteenä opaskartta, johon on merkitty autoilijoiden reitti Smash Centeriin rakennustöiden ajan.

Liitteenä myös kuva, jossa näkyvät alueen kaikki rakennustyönaikaiset liikennemuodot.

Lisätietoja:

https://raidejokeri.info/liikennejarjestelyt/varikkotie-suljetaan-moottoriajoneuvoliikenteelta-17-6/

https://raidejokeri.info/liikennejarjestelyt/